HUGO III: JUNGLE OF DOOMHUGO III: JUNGLE OF DOOM
Τρίτου Προσώπου, Με Χρήση Πληκτρολόγιου


Κατασκευαστής: Gray Design Associates
Κυκλοφορία: 1992Home Screenshots Review Solution Patch Videos Saves


"In the third fully animated adventure, Hugo and his ever-faithful sidekick Penelope must escape from a treacherous South American jungle."