STAR TREK: 25th ANNIVERSARYSTAR TREK: 25th ANNIVERSARY
Επιστημονικής Φαντασίας, Τρίτου Προσώπου


Κατασκευαστής: Interplay
Κυκλοφορία: 1992Home Screenshots Review Solution Patch Videos Saves


"Captain Kirk and Spock will talk you through the ultimate warp-speed space odyssey. So strap yourself securely in your seat."