HELL: A CYBERPUNK THRILLER



HELL: A CYBERPUNK THRILLER
Επιστημονικής Φαντασίας, Τρίτου Προσώπου

Κατασκευαστής: Take-Two
Κυκλοφορία: 1994



Home Screenshots Review Solution Patch Videos Saves


"Beyond imagination, to the pits of man’s fears, lies a new breed of evil. A place where evil is right and mercy is wrong. The year is 2095, the government controls the gates of Hell and has declared you a fugitive for sins against the state. You must unlock the secrets of the underworld to prove your innocence as you battle demons amid a cyberworld of sinister deceit and ruthless evil."