ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

REALMS OF ILLUSION
Επανέκδοση με Διαφορετικό Τίτλο

Κατασκευαστής: Detalion
Κυκλοφορία: 2005 [EK]Home Screenshots Review Solution Saves


...Σά νά μήν έφταναν οι αλλαγές Τίτλων πού κάνει η Adventure Company σ' όλες τίς Ευρωπαικές παραγωγές πού εκδίδει, τώρα αποφάσισε ν' αλλάξει τά ονόματα καί στίς δικές της κυκλοφορίες.
...Τό Realms Of Illusion δέν είναι παρά τό SENTINEL: DESCENDANTS IN TIME πού είχε κυκλοφορήσει η ίδια εταιρία τόν προηγούμενο χρόνο!!!