ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

SCRATCHES: DIRECTOR'S CUT
Βελτιωμένη Επανέκδοση

Κατασκευαστής: Nucleosys
Κυκλοφορία: 2007 [EK]


Home Screenshots Review Solution Saves


Τεχνικά βελτιωμένη επανέκδοση τού SCRATCHES, υποτίθεται, μέ τήν προσθήκη κι ενός Κεφαλαίου πού δέν υπάρχει στήν πρώτη κυκλοφορία, αλλά εμένα μού μοιάζει περισσότερο μέ απόπειρα εισπρακτικής εκμετάλλευσης ενός εμπορικού Τίτλου παρά γιά προσπάθεια τελειοποίησής του
.